Vi hjälper dig med infiltration för enskilt avlopp i Örebro

Som fastighetsägare är det du som ansvarar för att hushållets avloppsvatten tas om hand enligt de regler som finns inom kommunen. Om du vill få hjälp med att installera enskilt avlopp i Örebro kan du vända dig till oss som är specialister på just det.

Har du byggt en fastighet som inte kan anslutas till kommunalt avlopp eller har du köpt en fastighet i Örebro med ett enskilt avlopp som behöver uppgraderas? Då kan du vända dig till oss på Gårdsmark som erbjuder dig stöd genom hela processen kring ditt enskilda avlopp. Det är du som fastighetsägare som är skyldig att se till att avloppsvattnet från din fastighet filtreras, renas och lagras på ett miljösäkert sätt och enligt kommunens krav.

 

Du är även ansvarig att se till att det finns giltiga tillstånd för avloppssystemet och att det söks nytt tillstånd då du ska installera nytt eller uppgradera ett befintligt enskilt avlopp i Örebro. Kontakta oss på Gårdsmark för mer information om hur vi kan hjälpa dig med allt som rör enskilda avlopp eller dränering i Örebro.

 

Hur installeras infiltration för enskilt avlopp i Örebro

Den vanligaste metoden idag är att man installerar en infiltration efter slamavskiljaren som sedan använder marken för att rena avloppsvattnet. Den fungerar som så att efter slamavskiljaren, som gör en mekanisk rening, förs avloppsvattnet vidare till infiltration där avloppsvattnet infiltrerar så att det skapas bakterier. Dessa bakterier avlägsnar sedan, genom en form av biologisk rening, föroreningar och smittämnen som finns i hushållsvattnet och släpper sedan ut vattnet i marken. En infiltration fungerar mycket effektivt om den är korrekt installerad och om marken är lämplig att användas för rening.

 

Om infiltrationen inte fungerar effektivt, exempelvis på grund av en felaktig installation, kan förorenat vatten spridas till egen och andras brunnar. Därför bör du alltid anlita professionella fackmän som vet hur installationen ska ske på ett korrekt och säkert sätt. Om du vill få hjälp med infiltration av ditt hushållsvatten kan du kontakta oss på Gårdsmark som är specialister på enskilt avlopp och dränering i Örebro.

 

Boka ett kostnadsfritt platsbesök för ditt enskilda avlopp i Örebro

Vi på Gårdsmark har varit verksamma i många år och erbjuder helhetstjänster för enskilt avlopp och dränering i Örebro men också i flera andra orter i Sverige. Våra medarbetare har yrkesutbildning och alla de tillstånd och certifieringar som krävs för att utföra arbetet säkert och enligt gällande branschregler. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med att installera enskilt avlopp i Örebro. Du kan också använda formuläret på vår hemsida för att boka ett kostnadsfritt hembesök där vi kan inspektera förutsättningarna för installationen och lämna rådgivning, utan förpliktelser.

Den här hemsidan är under uppbyggnad.

Skriv in till oss via formuläret vid frågor.