Regler för enskilt avlopp i Örebro

Att installera ett enskilt avlopp är en komplicerad process som kräver planering. Det är även viktigt är att erhålla ett tillstånd från kommunen innan installation av avloppssystem kan påbörjas. Vi kan hjälpa dig med allt från planering till utförandet då du ska installera enskilt avlopp i Örebro.

Ungefär 10 procent av alla svenska hushåll i Sverige är inte anslutna till det kommunala avloppssystemet vilket gör att dessa hushåll själva får installera ett eget avloppssystem. Ett eget avloppssystem, kallat enskilt avlopp, består av en anläggning som grävs ned i marken och som filtrerar och renar hushållets avloppsvatten. För ett eget enskilt avlopp i Örebro krävs det tillstånd från kommunens miljöförvaltning. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att det finns tillstånd för det enskilda avloppet och att det fungerar enligt de regler som gäller för enskilt avlopp i Örebro.

Om du vill få mer information om hur vi kan hjälpa dig då du ska installera enskilt avlopp eller ska utföra dränering i Örebro är du alltid välkommen att kontakta oss.

 

Installera enskilt avlopp i Örebro

Att installera enskilt avlopp i Örebro är en process som tar tid och bör därför planeras. För att kunna installera ett enskilt avlopp krävs det att du först har ansökt och erhållit tillstånd från kommunen. Det är en process som tar cirka 4 veckor. Innan tillståndet är klart får inte arbetet med avloppssystemet påbörjas. För att kunna ansöka om tillstånd behöver du välja ut det enskilda avloppssystem som du vill installera. Det ska vara dimensionerat för det antal personer som vistas i fastigheten. Med ansökan ska du även skicka in specifikationer över avloppssystemet och ritning på tomten. Du behöver även skicka med specifikation över hur anläggningen ska installeras och en hel del annan information som exempelvis var dina grannars brunnar är förlagda. Vi kan hjälpa dig med val av enskilt avlopp och delar av den information som du behöver för din ansökan.

Efter att du erhållit tillstånd

Efter att du fått ditt tillstånd beviljat kan vi påbörja arbetet med att gräva upp på tomten och installera ditt enskilda avlopp. Vi ser till att arbetet utförs korrekt, enligt både gällande branschregler men också de krav som kommunen har ställt på ditt avloppsystem. Efter att vi är klara kommer ditt nya avloppssystem att bli godkänt vid besiktningen så att du direkt kan börja använda ditt enskilda avlopp i Örebro.

 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

Om du ska installera enskilt avlopp kan du vända dig till oss på Gårdsmark som är experter på marktjänster som enskilda avlopp och dränering i Örebro. Våra skickliga och mycket erfarna medarbetare kan hjälpa dig med allt från att välja avloppssystem och planering till utförandet, med ett förstklassigt resultat.

Du kan boka ett hembesök genom vårt formulär så att vi kan komma ut och inspektera din fastighet och de förutsättningar som råder på platsen. Då kan vi lämna kostnadsfri rådgivning och sedermera en offert med ett konkurrenskraftigt pris, utan att du förbinder dig för något. 

Den här hemsidan är under uppbyggnad.

Skriv in till oss via formuläret vid frågor.