Så vet du att du behöver dränera ditt hus i Örebro

När dräneringen för ditt hus inte längre fungerar kan det leda till fuktskador som blir dyra att reparera. Det kan även skapa olägenheter för de som vistas i fastigheten. Du kan alltid vända dig till oss som är proffs på dränering när du behöver hjälp med att kontrollera din dränering i Örebro.

Bor du i en fastighet som är äldre än 40 år eller som senast fick ny dränering för cirka 40 år är det sannolikt dags att utföra en dränering i Örebro. Det kan finnas många skäl till varför en dränering inte fungerar effektivt som exempelvis att grundvattnet har stigit, att rör har spruckit eller vittrat sönder eller att rören har slammat igen. När en dränering inte fungerar finns det en risk att det samlas vatten vid husgrunden som kan tränga in dels i husets bottenplatta och dels genom källarväggarna. Detta kan orsaka skador som blir kostsamma att reparera, men också leda till att det bildas mögel i källaren som kan vara skadligt för de  som vistas i fastigheten.

 

Kontrollera om din fastighet är i behov av ny dränering

Du kan själv utföra vissa kontroller för att se om du är i behov av att utföra en dränering i Örebro. Om du har källare kan du inspektera källarväggarna och försöka finna fuktskador. Oftast brukar dessa visa sig genom att färgen på väggarna flagnar eller att det blir svarta fläckar. Du kan också lukta dig till fukt som avger en unken doft och som oftast sätter sig i tygmaterial. Inspektera även fastighetens husgrund runt om för att se om det finns tecken på att det samlas vatten eller att vattnet inte rinner undan.

 

Boka en kostnadsfri fuktmätning hos oss

Du kan kontakta oss på Gårdsmark för att boka ett kostnadsfritt hembesök så att våra fukttekniker kan utföra en fuktmätning i din källare. Det innebär att vi mäter luftfuktigheten i luften i källaren, vilket inte får överstiga 70 %. Vi gör även en fuktmätning i källarväggar och en okulär besiktning av din husgrund. Efter utförd fuktmätning får du ett protokoll som innehåller förslag på åtgärder. Om du vill gå vidare och utföra en dränering i Örebro kan vi därefter lämna en offert med ett konkurrenskraftigt pris för din dränering.

 

Kontakta oss för gratis rådgivning

Gårdsmark är ett ledande markföretag i mellersta Sverige som erbjuder tjänster inom enskilt avlopp och dränering i Örebro. Våra skickliga medarbetare har en lång erfarenhet inom branschen vilket innebär att vi kan utföra alla typer av dräneringar.

Om du vill få mer information om hur vi kan hjälpa dig med din dränering är du varmt välkommen att kontakta oss. Du kan också använda formuläret på vår hemsida för att boka ett hembesök där vi kan granska din dränering och utföra en fuktkontroll, kostnadsfritt och utan förpliktelser. 

Den här hemsidan är under uppbyggnad.

Skriv in till oss via formuläret vid frågor.