Vilken årstid ska jag utföra en dränering i Örebro?

Det är många som tror att en dränering måste ske på sommaren, för att marken ska vara uppvärmd och enkel att gräva i. Faktum är dock att det går att genomföra dräneringar i Örebro under årets alla årstider. Här berättar vi mer om skillnaden mellan dränering på vintern och sommaren.

Vi uppmanar alla som känner en speciell doft i källaren, har väggfärg som släpper i källaren eller helt enkelt vet om att de har mögel i källaren att kontakta oss på Gårdsmark för rådgivning. Vi kan komma ut och kolla på källaren och se över vilka åtgärder som måste utföras, våra yrkesmän utför dessa kontroller i hela Örebro med omnejd!

Dränering i Örebro på vintern

Trots att det i regel kan ta något längre tid att gräva i marken när det är tjäle, finns det stora fördelar med att planera in din dränering i Örebro på vinterhalvåret. Eftersom marken är nedkyld, motstår den tung last i form av lastbilar och grävmaskiner bättre än på sommaren. Detta är extra fördelaktigt för en tomt som består till stor del av grus - som är ett särskilt skört underlag. Tidsåtgången för att återställa tomten efter dräneringsarbetet minimeras därför. Den värme huset alstrar från grunden, gör även i regel att den del av marken som behöver grävas upp vid en husdränering inte drabbas av tjäle, vilket innebär enkel och smidig grävning med minimalt efterarbete.

Dränering i Örebro under sommaren

Ett dräneringsarbete består till stor del av grävning. Eftersom sommarens varma väder tinar marken och gör den lättarbetad, går det snabbare att förflytta jordmassor vid dräneringen. Då känslig mark riskerar att sjunka något från lasten av tunga maskiner, kan återställningen av tomten ta något längre tid än på vintern.

Vill du veta vilket väder som ger bäst förutsättningar för dränering av ditt hus i Örebro? Tveka inte att kontakta oss på Gårdsmark för att boka in ett kostnadsfritt platsbesök där vi kan kontrollera din fastighet, göra en fuktkontroll och lämna offert för din husdränering när det passar som bäst.

Några tecken på att du bör dränera om ditt hus i Örebro

  • Om ditt hus byggdes för 25 - 30 år sedan är sannolikheten väldigt hög att fukt börjat tränga in i källaren och en dränering kan vara nödvändig
  • Om du vet att du har fukt i källaren bör du dränera om genast – att leva i ett hus med hög fuktighet kan vara skadligt 
  • Kondens på föremål i källaren eller onormala dofter kan vara ett tecken på att en omdränering är aktuell
  • Salt- eller kalkutfällning eller andra släpp på innerväggarna
  • Märker du kondens på fönster och väggar så kan en dränering vara aktuell

Kontakta oss om någon av ovanstående punkter återspeglar tillståndet av din fastighet. Vi på Gårdsmark erbjuder alltid kostnadsfri fuktkontroll av din källare i Örebro med omnejd. En av våra medarbetare fuktkontrollerar din källare och vid behov lämnas prisuppgifter för en dränering i Örebro på plats. Skriv dina kontaktuppgifter i kontaktformuläret på hemsidan för återkoppling från en ansvarig representant.

Den här hemsidan är under uppbyggnad.

Skriv in till oss via formuläret vid frågor.