Vad kostar en dränering Örebro?

Har du möjligtvis planer på att dränera om huset eller behöver en förståelse vad en dränering egentligen är? Vi på Dränering i Örebro kommer genom den här hemsidan förklara exakt hur en dränering går till och vad det skulle kosta. 

Är det dags för dig att dränera om huset? Då kanske du sitter och funderar på hur mycket en dränering kommer att kosta dig. Utförandet av en husdränering i Örebro så är viktigt för att säkerställa att fukt och mögel håller sig borta från ditt hus. Det är betydligt mer jobb och drygare att behöva riva ner väggar och golv på grund av mögelangrepp i källaren än att med jämna mellanrum utföra en husdränering.

Så vilka kostnader kan man egentligen räkna med vid en husdränering i Örebro? 

Det är naturligtvis väldigt svårt att säga innan vi kollat in källaren. Hur höga kostnaderna för din dränering kommer att bli beror på flertalet olika faktorer. Givetvis har husets storlek en stor betydelse för kostnaden, men så har även omgivningarna runt omkring ditt hus, hur bebyggt det är och vilken typ av material du önskar använda dig av.

Även terrängen kan påverka kostnaden något. Om det är väldigt svårt att ta sig fram till huset eller om du har mycket skog och buskar så kan arbetet naturligtvis bli dyrare. De mest avgörande faktorerna är alltså storleken på huset, omgivningen / terrängen och önskat dräneringsmaterial.

Är det någon speciell årstid som passar bäst för en husdränering?

En dränering kan du utföras under årets alla dagar och säsonger men vi rekommenderar dock att göra din dränering under vinterhalvåret. Här är det dock viktigt att komma ihåg att marken kan vara mer sårbar under sommarhalvåret. Kalla förhållanden som under vinterhalvåret kan hålla ihop trädgården betydligt bättre än på sommaren. Har du möjligheten att planera in din dränering i god tid så satsa på en årstid som passar dig. 

Vilken funktion har dräneringen egentligen?

För att förstå vikten av en dränering eller enskilda avlopp behöver du först veta vad en dränering är för något. Man skulle kort och gott säga att det är ett markarbete som hjälper dig att leda bort vatten och fukt från ditt hus. När olika temperaturer kommer i kontakt med varandra bildas ånga, denna ånga kan om det vill sig illa leta sig in i husgrunden och skapa problem i din källare. Vi använder dräneringsrör för att leda bort större mängder vatten och med hjälp av isolering kan man säkerställa så att fukten håller sig borta från husgrunden. Ett tips är att se över ditt hus med jämna mellanrum om du vet med dig att din dränering är mellan 20 - 30 år.